HET PROJECT

Simone de Geus heeft op fascinerende wijze de geboorte van een kind in beeld gebracht.
De Maya’s voorspelden dat de wereld zoals we die kennen op 21 december 2012 zou ophouden te bestaan
en dat er een nieuwe periode zou aanbreken. Voor Simone was dit gegeven de motivering om te beginnen aan een grootschalig project, dat de titel BIRTH OF LIFE heeft gekregen.

BIRTH OF LIFE ONTVOUWT DE 
MAGIE 
VAN DE GEBOORTE VAN EEN 
KIND EN DE VERANDERING DIE 
DAT MET ZICH MEEBRENGT.        

 

BIRTH OF LIFE is een document waarin de magie van de geboorte van een kind en de veranderingen die dat met zich meebrengt, worden ontvouwd. Een boeiend verhaal over de levenscyclus van de mens: universeel, ongenaakbaar, rauw en puur. Van 1 januari tot en met 21 december 2012 heeft Simone iedere dag foto’s gemaakt van pasgeborenen – nog geen 24 uur oud – uit verschillende streken, milieus en culturen.

 

Door de uitgesproken stijl, achterliggende symboliek en emotionele betrokkenheid van Simone is BIRTH OF LIFE een aangrijpend document geworden. Simone staat stil bij de onvanzelfsprekendheid van de geboorte van een kind en wat deze gebeurtenis met de ouders, het kind en de directe omgeving doet. Het project kreeg vorm in een expositie en vervolgens in het boek BIRTH OF LIFE.